خانه برچسب ها وحید رواقی

برچسب: وحید رواقی

آیا مصرف میوه و قند موجود در آن موجب پوسیدگی می‌شود؟

ترجمه: سارا مرادی، وحید رواقی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۵ گزارش...

پوسیدگی دندان و شکر: به روایت سازمان جهانی بهداشت

ترجمه: وحید رواقی نکات کلیدی پوسیدگی دندان شایع‌ترین بیماری غیر واگیر...

شکر: نقش دندان‌پزشکان و دیگر حرفه‌های سلامت دهان

پیوند به مطلب اصلی: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cdoe.12353 ترجمه: سارا مرادی و وحید رواقی

دندان و نابرابری اجتماعی: از گذشته تا کنون

نویسنده: پرفسور ریچارد وات ترجمه: احمد صوفی محمودی، وحید رواقی   پرفسور ریچارد وات، استاد سلامت دهان دانشگاه لندن است. وی به بهانهٔ برگزاری نمایشگاهی با عنوان...

دهان و مالکان ستیزه‌جوی آن

دکتر وحید رواقی استادیار سلامت جامعه دانشکده دندان‌پزشکی بیرمنگام انگلستان منتشرشده در وب‌گاه دندانه   دربارهٔ خط و نشان حرفهٔ دندان‌پزشکی برای حرفه های سلامت دهان پیش از...

فعالیت درمانی بهداشتکاران دهان در آمریکا و بریتانیا: از جرم‌گیری تا...

احمد صوفی محمودی۱، دکتر وحید رواقی۲ ۱ دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر پروژه پژوهشی دهان ۲ استادیار سلامت جامعه دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه...

دربارهٔ مخالفت دندان‌پزشکان با حرفه‌های سلامت دهان

دهان در زندان دندان‌پزشکان دکتر وحید رواقی استادیار سلامت جامعه دانشکده دندان‌پزشکی بیرمنگام انگلستان منتشرشده در وب‌گاه دندانه «هوچی‌گران بر تاثیر بهداشت دهان بر پوسیدگی دندان تاکید می‌کنند...

دربارهٔ بودجهٔ ۶۹۰ میلیارد تومانی سلامت دهان در سال ۱۳۹۷ چه...

نویسندگان: احمد صوفی محمودی ۱، وحید رواقی۲ ۱ دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر پروژه پژوهشی دهان ۲ پژوهشگر و استادیار سلامت جامعه،...

جرم‌انگاری ناتوانی و «فرهیختگان» خواب‌زده

نقدی بر قوانین استخدامی معلمان و بی‌تفاوتی جامعهٔ پزشکی دکتر وحید رواقی پژوهشگر و استادیار سلامت جامعه دانشگاه بیرمنگام انگلستان چاپ‌شده در شماره ۲۹۴۹ روزنامهٔ شرق...

سلامت دهان ایرانی و بی‌راهه های حرفه دندان‌پزشکی

نویسنده: دکتر وحید رواقی، ﺍﺳـﺘﺎدیار ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸـﻜﺪﻩٔ ﺩﻧﺪﺍﻧ‌ﭙﺰﺷﻜﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﻣﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ وضعیت سلامت دهان در ایران مطلوب نیست. این جمله‌ای است که بارها از...