خانه برچسب ها هجمه به پزشکان

برچسب: هجمه به پزشکان

در مورد انتقادات به جامعهٔ پزشکی

نویسنده: دکتر امیرحسین زرگران   پزشکان موضوعات مختلفی را به عنوان مصداق‌های «هجمهٔ سازمان‌یافته به جامعه‌ی پزشکی» مطرح می‌کنند: جنجال‌های مرتبط با خطای پزشکی، بحث‌های فرار...