خانه برچسب ها فرسودگی

برچسب: فرسودگی

بخش ۹: پیشگیری از فرسودگی پاتولوژیک بافت دندانی

مقدمه فرسودگی دندان (tooth wear) ازدست‌دادن ساختار دندان به‌دلیل عوامل مکانیکی و شیمیایی است که منجر به ساییدگی (attrition)، خراش (abrasion) و/یا فرسایش (erosion) می‌شود....