خانه برچسب ها سیگارکشیدن

برچسب: سیگارکشیدن

فیلم کوتاه دهان ۲: سیگارکشیدن چه ضررهایی دارد؟

🎬 فیلم کوتاه دهان - شمارهٔ ۲ 🔸 با موضوع: سیگارکشیدن چه ضررهایی دارد؟ 🔻 سیگار موجب آسیب‌های بی‌شماری به افراد و جامعه می‌شود. 🔻 در این...