خانه برچسب ها انگلستان

برچسب: انگلستان

حاکمیت بالینی و تیم دندان‌پزشکی

پیوند به مطلب اصلی: https://www.nature.com/vital/journal/v7/n1/full/vital1088.html ترجمه: احمد صوفی محمودی   وزارت بهداشت انگلستان در حال حاضر سیاست‌هایی را برای بهبود درمان بیمارمحور معرفی کرده است که شامل...

گزارش سازمان سلامت جامعهٔ انگلستان در مورد اولین سال اجرای برنامهٔ...

پیوند به مطلب اصلی: https://research.reading.ac.uk/ifnh/2018/05/22/public-health-england-phe-sugar-reduction-report-on-first-year-progress ترجمه: احمد صوفی محمودی   سازمان سلامت جامعهٔ انگلستان (PHE) یک گزارش دقیق را برای ارزیابی پیشرفت حاصل‌شده در طول سال اول...

تداوم کاهش پوسیدگی دندان در انگلستان: سه‌چهارم کودکان پنج‌ساله بدون هیچ...

پیوند به مطلب اصلی: https://www.gov.uk/government/news/tooth-decay-in-5-year-olds-continues-to-decline ترجمه: احمد صوفی محمودی   سازمان سلامت جامعهٔ انگلستان (PHE) نتایج پیمایش سلامت دهان کودکان پنج‌سالهٔ انگلستان در سال ۲۰۱۷ را منتشر...

فعالیت درمانی بهداشتکاران دهان در آمریکا و بریتانیا: از جرم‌گیری تا...

احمد صوفی محمودی۱، دکتر وحید رواقی۲ ۱ دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر پروژه پژوهشی دهان ۲ استادیار سلامت جامعه دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه...