خانه برچسب ها آمار

برچسب: آمار

نحوهٔ تفسیر نتیجهٔ یک تست تشخیصی در افراد با رشته‌های مختلف:...

نویسنده: احمد صوفی محمودی مقدمه در برنامهٔ درسی رشته‌های علوم پزشکی واحدهایی...

مفاهیم کلیدی برای ارزیابی ادعاها در مورد اثرات درمان‌ها

پیوند به مقالهٔ اصلی: http://en.testingtreatments.org/key-concepts-for-assessing-claims-about-treatment-effects/ تاریخ انتشار مقاله: شهریور ۱۳۹۶ ترجمه: احمد صوفی محمودی   ادعاهای بی‌پایانی دربارهٔ درمان‌های مختلف در رسانه‌های جمعی، تبلیغات و ارتباطات شخصی روزمره...

معنی‌داری آماری در مقابل معنی‌داری بالینی

پیوند به مقالهٔ اصلی: https://www.students4bestevidence.net/statistical-significance-vs-clinical-significance/ تاریخ انتشار مقاله: ۳ فروردین ۱۳۹۶ ترجمه: احمد صوفی محمودی   چه می‌شود اگر من به شما بگویم که من یک مطالعه انجام...

پیشنهاد کاهش آستانهٔ P value به ۰.۰۰۵

پیوند به مقالهٔ اصلی: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2676503 تاریخ انتشار مقاله: ۲ فروردین ۱۳۹۷ ترجمه: احمد صوفی محمودی   مقادیر P و روش‌های دیگر برای آزمون آماری معنی‌داری در حال ایجاد...