سیلانت‌ها (پوشاننده‌های سطح دندان) برای پیشگیری از پوسیدگی در دندان‌های دائمی

0
1037

پیوند به مقالهٔ اصلی: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001830.pub4/full

تاریخ انتشار اولیهٔ مقاله: ۸ فروردین ۱۳۹۲

ترجمه: سارا مرادی

 

اگرچه کودکان و بزرگسالان امروزی دندان‌های سالم‌تری نسبت به گذشته دارند، اما پوسیدگی دندان کماکان در تعدادی از افراد و جمعیت‌ها یک مشکل به حساب می‌آید و در حقیقت بر تعداد زیادی از مردم در سرتاسر جهان تأثیر می‌گذارد. اکثر پوسیدگی‌ها در کودکان و بزرگسالان در سطح جوندهٔ دندان‌های پشتی وجود دارد. درمان‌های پیشگیرانهٔ پوسیدگی دندان عبارت‌اند از مسواک‌زدن، استفاده از فرآورده‌های حاوی فلوراید (برای مثال آدامس‌ها)، کاربرد موضعی فلوراید و سیلانت‌های دندانی (که در درمانگاه‌های دندان‌پزشکی به کار برده می‌شوند).

به‌علت اهمیت پیشگیری از پوسیدگی در دیدگاه سلامت جامعه، گروه سلامت دهان Cochrane مروری را بر روی تحقیقات موجود جهت دستیابی به این‌که آیا استفاده از سیلانت‌های دندانی از پوسیدگی دندانی پیشگیری می‌کند (یا خیر)، انجام داد. سی و چهار کارآزمایی در این مقالهٔ مروری مورد بررسی قرار گرفتند. کودکان و نوجوانان شرکت‌کننده ۵ تا ۱۶ ساله بودند و نمایندهٔ جامعه بودند.

جست‌وجو به دنبال مقالات تا ۱۱ آبان ۱۳۹۱ به‌روز شده است.

گفته می‌شود که سیلانت‌های دندانی موجب جلوگیری از رشد باکتری‌های ایجادکنندهٔ پوسیدگی در شیارهای دندان‌های پشتی می‌شوند. سیلانت‌ها توسط دندان‌پزشک یا فرد دیگری از دندان‌پزشکی بر روی این شیارها قرار داده می‌شود. چندین نوع مادهٔ سیل‌کننده (پوشاننده) وجود دارد. اصلی‌ترین انواع مورد استفاده سیلانت‌های دارای پایهٔ رزینی و سمان‌های گلاس آینومر هستند.

این مقالهٔ مروری اطلاعات حاصل از ۳۴ مطالعهٔ جداگانه با شرکت ۶۵۲۹ نفر از افراد جوان را که از سیلانت‌های دندانی متنوع جهت پیش‌گیری از پوسیدگی دندانی استفاده کرده بودند، خلاصه کرده و به این نتیجه دست یافته است که استفاده از سیلانت‌ها در سطح جوندهٔ دندان‌های عقبی پوسیدگی‌ها را در مقایسه با زمانی که از سیلانت استفاده نمی‌شود، کاهش می‌دهد.

از این ۳۴ مطالعه، دوازده مورد سیلانت‌های دارای پایهٔ رزینی را با عدم استفاده از سیلانت مقایسه کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که کودکانی که دندان‌های عقبی‌شان توسط سیلانت پوشیده شده است، نسبت به کودکان دارای دندان‌های بدون سیلانت احتمال پوسیدگی دندان کم‌تری دارند. برای مثال اگر پیشرفت پوسیدگی دندان‌های پشتی در طی دو سال برابر ۴۰٪ باشد، سیلانت‌ها این مقدار به را ۶٪ کاهش می‌دهند. در گروه دیگری از کودکان که در طی دو سال پوسیدگی به میزان ۷۰ درصد می‌تواند پیشرفت کند، استفاده از سیلانت‌ها این مقدار را به ۱۹ درصد کاهش می‌دهد. این نتایج بر اساس داده‌های حاصل از شش مطالعه (که پنج مورد آن‌ها در دههٔ ۱۹۷۰ منتشر شده) است که در آن کودکان در زمان قرار دادن سیلانت ۵ تا ۱۰ ساله بودند. مزایای مشابهی برای استفاده از سیلانت‌های دارای پایهٔ رزینی تا ۹ سالگی مشاهده شد. هنگام مقایسهٔ انواع سیلانت‌ها با یک‌دیگر، هیچ برتری واضحی در هیچ یک از انواع سیلانت‌ها نسبت به بقیهٔ آن‌ها مشاهده نشد.

 

خلاصهٔ یافته‌ها برای مقایسه اصلی

سیلانت‌های دارای پایه رزینی در مقایسه با کنترل بدون سیلانت برای پیشگیری از پوسیدگی‌های دندانی
جمعیت: کودکان و نوجوانان

محیط: استفاده از سیلانت برای کودکان در آمریکا، کانادا، چین و کلمبیا

مداخله: استفاده از سیلانت‌های دارای پایه رزینی بر روی سطح جوندهٔ دندان‌های آسیا دائمی

مقایسه با: عدم استفاده از سیلانت

نتایجخطرات گویای مقایسه‌ای* (۹۵٪ CI)اثر نسبی (۹۵٪ CI)تعداد شرکت‌کنندگان (مطالعات)کیفیت شواهد (براساس شاخص GRADE)توضیحات
خطر فرضیخطر متناظر
دندان‌های شاهددندان‌های دارای سیلانت
پوسیدگی‌های مینایی در آسیاهای دائمی

 

پی‌گیری: ۲ ساله

شیوع دندان‌های آسیای اول پوسیده (۴۰٪)

 

۴۰۰ در ۱۰۰۰ مورد۱

شیوع دندان‌های آسیای اول پوسیده (۶.۳٪)

 

۶۳ در ۱۰۰۰ مورد (از ۳۸ تا ۹۶)

OR 0.12 (از ۰.۰۷ تا ۰.۱۹)۲۱۲۵۹ کودک به‌صورت تصادفی انتخاب شده و ۱۰۶۶ نفر بعد از ۲ سال مورد ارزیابی قرار گرفتند۳و۴و۵⊕⊕⊕⊝

متوسط

مزایای سیلانت رزینی حداقل تا دورهٔ پی‌گیری ۴۸ ماهه باقی ماند
شیوع دندان‌های آسیای اول پوسیده (۷۰٪)

 

۷۰۰ در ۱۰۰۰ مورد

شیوع دندان‌های آسیای اول پوسیده (۱۹٪)

 

۱۹۰ در ۱۰۰۰ مورد

 

(از ۱۲۲ تا ۲۷۲)

OR 0.12 (از ۰.۰۷ تا ۰.۱۹)۲۱۲۵۹ کودک به‌صورت تصادفی انتخاب شده و ۱۰۶۶ نفر بعد از ۲ سال مورد ارزیابی قرار گرفتند۳و۴و۵⊕⊕⊕⊝

متوسط

مزایای سیلانت رزینی حداقل تا دورهٔ پی‌گیری ۴۸ ماهه باقی ماند
CI: فاصلهٔ اطمینان، OR: Odds Ratio
GRADE: نمرات شواهد گروه کاری

با کیفیت بالا: بسیار بعید است که تحقیقات بیش‌تر به تغییر اطمینان ما به برآورد اثرات بینجامد

با کیفیت متوسط: تحقیقات بیش‌تر به احتمال زیاد تأثیر مهمی بر اطمینان ما به برآورد اثر دارد و ممکن است این برآورد را تغییر دهد

با کیفیت پایین: تحقیقات بیش‌تر به احتمال بسیار زیاد تأثیر مهمی بر اطمینان ما به برآورد اثر خواهد داشت و به احتمال زیاد این برآورد را تغییر می‌دهد

با کیفیت بسیارکم: ما در مورد برآورد بسیار نامطمئن هستیم

۱ شیوع دند‌ان‌های شاهد پوسیده در پنج کارآزمایی split-mouth مورد استفاده در این مقایسه، از ۳۷٪ تا ۶۹٪ متغیر بود (مطالعات درسال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۹ منتشر شده‌اند). ما تأثیر سیلانت را در هر دو انتهای این بازه نشان داده‌ایم. این مطالعات اطلاعاتی دربارهٔ پایهٔ شیوع پوسیدگی در کودکان به‌دست نمی‌دهد. ششمین مطالعهٔ مورد استفاده در این متاآنالیز (مطالعهٔ گروهی موازی که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است) به‌صورت واضح شیوع کم‌تر دندان‌های آسیای پوسیده را نسبت به پنج مطالعهٔ split-mouth گزارش کرده است. در گروه استفاده‌کننده از سیلانت، دندان‌های آسیای اول پوسیده در ۹ نفر از ۱۲۱ کودک رؤیت شد (۷.۴٪) (۱۱ دندان پوسیده از میان ۳۶۷ دندان سیل‌شده) و در گروه دارونما از هر ۱۲۴ کودک ۲۱ مورد یافت شد (۱۷٪) (۲۸ دندان پوسیده از میان ۳۹۷ دندان گروه دارونما). شیوع پوسیدگی: میانگین پایهٔ dmft ۳.۴ بود.

 

۲ ناهمگونی قابل توجهی در این تخمین وجود داشت(I2 = 77% P = 0.0007) ، اما همهٔ آزمایش‌ها تأثیر آماری معناداری را به‌نفع سیلانت‌ها نشان دادند.

 

۳ شش مطالعه درجهٔ جهت‌گیری پایینی داشتند.

 

۴ همهٔ مطالعات انجام‌شده در کودکان ۵ تا ۱۰ ساله بود. سه مطالعه در مناطق دارای آب حاوی فلوراید و دو مطالعه در مناطق فاقد آب دارای فلوراید انجام شده و یک مطالعهٔ باقی‌مانده گزارشی دربارهٔ وضعیت فلوراید آب ارائه نکرده است.

 

۵ پنج کارآزمایی بین سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۹ و یک آزمایش در سال ۲۰۱۲ منتشر شده‌اند. یک کارآزمایی گروه موازی دیگر از تایلند با خطر ناواضح جانب‌داری، با گزارش افزایش DFS در سال ۱۹۹۵ منتشر شده است که این مطالعه هم مزایایی را به‌نفع سیلانت‌های دارای پایه‌ی رزینی  به دست آورده است.

 

۶ مزایای مرتبط با استفاده از سیلانت در تمام طول دورهٔ پیگیری (تا ۹ سال) باقی مانده است. اگرچه تعداد مطالعات و تعداد کودکان در دسترس برای بررسی در این بازه به‌صورت قابل توجهی کاهش یافت (برای مثال در ماه‌های ۴۸ تا ۵۴ دورهٔ پیگیری)

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.