خانه برچسب ها پادکست

برچسب: پادکست

پادکست دهان: شمارهٔ ۳، بخش دوم: اقتدارگرایی در رابطهٔ پزشک و...

🎧 پادکست دهان - شمارهٔ ۳ - بخش دوم 🔸 با موضوع: اقتدارگرایی در رابطهٔ پزشک و بیمار 📝 در قسمت اول پادکست دهان با موضوع...

پادکست دهان: شمارهٔ ۳، بخش اول: اقتدارگرایی در رابطهٔ پزشک و...

🎧 پادکست دهان - شمارهٔ ۳ - بخش اول 🔸 با موضوع: اقتدارگرایی در رابطهٔ پزشک و بیمار 📝 «ببینید وضعیت پزشک‌های ما خوب نیست. ما...

پادکست دهان: شمارهٔ ۲، بخش دوم: مقدمه‌ای بر شفافیت در نظام...

🎧 پادکست دهان - شمارهٔ ۲ - بخش دوم 🔸 با موضوع: مقدمه‌ای بر شفافیت در نظام سلامت 📝 به بخش دوم پادکست دوم دهان در...

پادکست دهان: شمارهٔ ۲، بخش اول: مقدمه‌ای بر شفافیت در نظام...

🎧 پادکست دهان - شمارهٔ ۲ - بخش اول 🔸 با موضوع: مقدمه‌ای بر شفافیت در نظام سلامت 📝 به دومین پادکست دهان خوش اومدید. در قسمت...

پادکست دهان: شمارهٔ ۱، بخش دوم – کمپین‌های تغییر رفتار

? پادکست دهان - شماره ۱ - بخش دوم ? با موضوع: کمپین‌های تغییر رفتار ? در بخش اول پادکست در مورد سرزنش قربانی (victim blaming)...

پادکست دهان: شمارهٔ ۱، بخش اول – کمپین‌های تغییر رفتار

این اولین قسمت از سری پادکست‌های دهانه پروژهٔ دهان از یه جمع دوستانه تو دانشکده دندونپزشکی شهید بهشتی با هدف سلامت جامعه شروع شد و...