خانه برچسب ها دندان‌پزشکان

برچسب: دندان‌پزشکان

نحوهٔ تفسیر نتیجهٔ یک تست تشخیصی در افراد با رشته‌های مختلف:...

نویسنده: احمد صوفی محمودی مقدمه در برنامهٔ درسی رشته‌های علوم پزشکی واحدهایی...

شکر: نقش دندان‌پزشکان و دیگر حرفه‌های سلامت دهان

پیوند به مطلب اصلی: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cdoe.12353 ترجمه: سارا مرادی و وحید رواقی

مرور نظام‌مند متون دربارهٔ رفتار جست‌و‌جوی اطلاعات دندان‌پزشکان در کشورهای پیشرفته

پیوند به مقالهٔ اصلی: http://www.jdentaled.org/content/80/5/569.long تاریخ انتشار اولیهٔ مقاله: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ ترجمه: سارا مرادی   این امکان وجود دارد که درک رفتار جست‌وجوی اطلاعات دندان‌پزشکان راه‌های جدیدی...